o mnie

Jestem radcą prawnym z ponad 10-letnim doświadczeniem w egzekucji sądowej i windykacji należności. Studia prawnicze ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a po nich podjąłem aplikację komorniczą. W tym czasie przeprowadziłem tysiące postępowań egzekucyjnych jako asesor komorniczy. Byłem także autorem artykułów w branżowym czasopiśmie samorządu komorniczego Nowa Currenda.
Z powodzeniem zdałem egzamin radcowski. Obecnie jako radca prawny wykorzystuję moją wiedzę i praktyczne doświadczenie, aby pomagać klientom w procesach dochodzenia należności na każdym etapie zaawansowania.
Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Ukończyłem studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) prowadzone przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.
Świadczę pomoc prawną również w języku angielskim, a porozumiewam się także w języku francuskim.
Moja kancelaria mieści się w Trójmieście, ale obsługuję klientów z całego kraju. Współczesna technologia nie jest mi obca – bezproblemowo komunikuję się i reprezentuję interesy moich klientów bez względu na odległość.

zakres działań

postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Doradzam dłużnikom i wierzycielom na każdym etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Z perspektywy wierzyciela moje działania koncentrują się w głównej mierze na szybkim i skutecznym realizowaniu tytułu wykonawczego. Z punktu widzenia dłużnika dokładam wszelkich starań, aby egzekucja była jak najmniej uciążliwa, a prawa dłużnika i osób trzecich szanowane w jak największym stopniu. 

windykacja
należności

Zapewniam pełne wsparcie prawne dla przedsiębiorców i osób prywatnych w dochodzeniu roszczeń, również transgranicznych. Przeprowadzam analizy i oceny wierzytelności, a także prowadzę negocjacje z dłużnikami w celu uzyskania zwrotu należności bez konieczności inicjowania procesu. Gdy zachodzi taka konieczność – inicjuję postępowanie sądowe w odpowiednim trybie kładąc szczególny nacisk na zabezpieczenie roszczenia. Oferuję doradztwo prawne w zakresie strategii windykacji i ściganie nieuczciwych praktyk dłużników. Kładę szczególny nacisk na stały monitoring postępów w sprawach i dostarczanie aktualnych informacji.

postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe

Oferuję doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej, również w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i  upadłościowego. Reprezentuję wierzycieli i dłużników w toku postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.

prawo gospodarcze i przedsiębiorców

Zapewniam bIeżącą obsługę i doradztwo prawne przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności jednoosobowych działalności gospodarczych oraz mikro i małych przedsiębiorców. Obsługa prawna spółek prawa handlowego. Udział w rozmowach i negocjacjach z kontrahentami.

prawo cywilne

Prowadzę sprawy procesowe i nieprocesowe w imieniu i na rzecz osób fizycznych w zakresie cywilnego. W zakres usług wchodzi m.in udzielanie porad, sporządzanie pism procesowych, tworzenie i opiniowanie umów oraz reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji.

prawo spadkowe

Doradzam w zakresie prawa spadkowego. Moja praktyka obejmuje szeroki zakres usług, począwszy od doradztwa testamentowego, a skończywszy na reprezentowaniu klientów w sporach sądowych dotyczących dziedziczenia. Pomagam w stwierdzeniu dziedziczenia, podziale majątku po zmarłym oraz w obronie przed roszczeniami związanymi z dziedziczeniem.

prawo dla branży psychologicznej i psychoterapeutycznej

Szczególne miejsce w mojej praktyce poświęcam prawnym aspektom wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty. Doradzam terapeutom prowadzącym indywidualne gabinety, a także większym instytucjom. Dbam o zapewnienie zgodności działań terapeutów z obowiązującymi przepisami prawnymi i kodeksami etyki. Pomagam psychologom w kwestiach związanych z umowami z pacjentami i zatrudnianiem, a także śledzę zmiany w przepisach prawa dotyczących wykonywania zawodu psychologa.